Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische info over onze school.

Schooltijden:

maandag             08.30 – 13.30 uur

dinsdag                  08.30 – 13.30 uur

woensdag              08.30 – 13.30 uur

donderdag            08.30 – 13.30 uur

vrijdag                   08.30 – 12.00 uur

Vanaf 08.30 uur is er inloop. Om 09.00 uur start de les.

De leerkracht kijkt, samen met de ouder(s), naar welke schooltijd past bij de leerling. De starttijd is voor iedereen gelijk.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie:        maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2020

Kerstvakantie:          vrijdag 18 december t/m woensdag 6 januari 2021

Voorjaarsvakantie:  vrijdag 19 t/m vrijdag 26 februari 2021

Goede Vrijdag:          vrijdag 2 april 2021

Pasen:                         maandag 5 en dinsdag 6 april 2021

Meivakantie:             maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2021

Hemelvaart:             donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021

Pinksteren:               maandag 24 en dinsdag 25 mei 2021

Zomervakantie:      maandag 5 juli t/m vrijdag 20 augustus 2021

 

Jaarfeesten:

Door het schooljaar heen lopen de jaarfeesten als een rode draad. De mate waarin het feest gevierd wordt, hangt af van de grote van de groep. Per viering wordt gekeken wat passend is op dat moment.

De volgende jaarfeesten worden gevierd of krijgen aandacht:

Michaël:                   woensdag 30 september 2020

Sint Maarten:          woensdag 11 november 2020

Adventstuin:            maandag 30 november 2020

Sinterklaas:              vrijdag 4 december 2020

Kerst:                         donderdag 17 december 2020

Driekoningen:          vrijdag 15 januari 2021

Maria Lichtmis:       dinsdag 2 februari 2021

Pasen:                        donderdag 1 april 2021

Pinksteren:               vrijdag 21 mei 2021

Sint Jan:                   donderdag 24 juni 2021

 

Ouderontmoetingen:

Vier keer per jaar heeft de leerkracht een ontmoeting met de ouders. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De ouderontmoetingen worden gepland in de maanden: september, november, februari en mei.

 

Ziekte:

De Ontmoeting doet er alles aan om lesuitval te voorkomen.  Is er toch uitval, door bijvoorbeeld ziekte, dan zoeken we vervanging.
We hebben een afspraak met De Woudloper om elkaar te steunen in onverwachte opvang.
In geval dat dat op dat moment niet mogelijk is, kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn.

Is uw kind ziek? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door aan de leerkracht.