Praktisch

Op deze pagina vindt u praktische info over onze school.

Schooltijden:

maandag             08.30 – 13.30 uur

dinsdag                  08.30 – 13.30 uur

woensdag              08.30 – 13.30 uur

donderdag            08.30 – 13.30 uur

vrijdag                   (08.30 – 12.00 uur)

Vanaf 08.30 uur is er inloop. Om 09.00 uur start de les.

De leerkracht kijkt, samen met de ouder(s), naar welke schooltijd past bij de leerling. De starttijd van 9:00 uur is voor iedereen gelijk. De vrijdag is voorlopig een lesvrije dag.

 

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie:        maandag 18 t/m vrijdag 226 oktober 2021

Kerstvakantie:          vrijdag 24 december t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie:  vrijdag 18 t/m vrijdag 25 februari 2022

Goede Vrijdag:          vrijdag 15 april 2022

Pasen:                        maandag 18 april 2022

Meivakantie:             maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaart:             donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022

Pinksteren:               maandag 6 en dinsdag 7 juni 2022

Zomervakantie:      vrijdag 8 juli t/m vrijdag 26 augustus 2022

 

Jaarfeesten:

Door het schooljaar heen lopen de jaarfeesten als een rode draad. De mate waarin het feest gevierd wordt, hangt af van de grote van de groep. Per viering wordt gekeken wat passend is op dat moment.

De volgende jaarfeesten worden gevierd of krijgen aandacht:

Michaël:                   woensdag 29 september 2021

Sint Maarten:          donderdag 11 november 2021

Adventstuin:            maandag 29 november 2021

Sinterklaas:              donderdag 2 december 2021

Kerstviering:            donderdag 23 december 2021

Driekoningen:          donderdag 13 januari 2022

Maria Lichtmis:       woensdag 2 februari 2022

Paasviering:             donderdag 14 april 2022

Pinksterviering:       donderdag 2 juni 2022

Sint Janviering:       woensdag 29 juni 2022

 

Ouderontmoetingen:

Vier keer per jaar heeft de leerkracht een ontmoeting met de ouders. Tijdens het gesprek wordt gekeken naar waar het kind staat in zijn of haar ontwikkeling. De ouderontmoetingen worden gepland in de maanden: september, november, februari en mei.

 

Ziekte:

De Ontmoeting doet er alles aan om lesuitval te voorkomen.  Is er toch uitval, door bijvoorbeeld ziekte, dan zoeken we vervanging.
We hebben een afspraak met De Woudloper om elkaar te steunen in onverwachte opvang.
In geval dat dat op dat moment niet mogelijk is, kan het zijn dat de leerlingen vrij zijn.

Is uw kind ziek? Dan geeft u dat zo snel mogelijk door aan de leerkracht.