ouderontmoetingen

Vier keer per jaar zal de leerkracht een ouderontmoeting hebben met de ouder(s) van elk kind. Op die manier is er een korte lijn tussen leerkracht en ouder. Zaken die opvallen of die spelen kunnen besproken worden. Het is goed om van elkaar te weten wat er speelt en met elkaar af te stemmen, zodat de aanpak eenduidig is.

Als er signalen zijn dat een leerling extra zorg nodig heeft op leer- of sociaal/emotioneel gebied zal dat worden opgenomen met de ouders en gekeken worden welke stappen er ondernomen kunnen worden om de leerling te helpen en/of te ondersteunen. Ook als ouders zich zorgen maken, kunnen zij dit kenbaar maken. Samen zal er gezocht worden naar een mogelijke oplossing.

De school vindt het belangrijk dat er een goede communicatie is tussen de ouders en de leerkracht. Ouders en leerkracht hebben contact met elkaar voor en/of na schooltijd. Naast de ouderontmoetingen is het mogelijk om tussendoor een afspraak te maken.

De ouderontmoetingen worden gepland in de maanden: september, november, februari en mei.